Modtagere af GF Trafiklegat

Med GF Trafiklegat støtter vi hvert år aktiviteter og projekter, der gør en forskel for trafiksikkerheden og får flere børn og voksne op på cyklen.

Siden 2005 har vi støttet mere end 80 trafikprojekter over hele landet. Prismodtagerne har været alt fra borgergrupper og private institutioner til skoler, foreninger, kommuner og organisationer.

Og hvert år kommer der nye navne på GF Fondens liste over trafiklegatmodtagere. Du kan se dem alle sammen herunder.


Modtagere i 2023

Missing People sc
Missing People

har fået 1000 refleksveste, der gør det mere sikkert – og trygt – for de frivillige søgere at færdes ved veje og stier, samtidigt med at forbipasserende kan se, at der er en koordineret eftersøgning i gang.

Blåbjergskolen sc
Blåbjergskolen i Outrup

fik penge til en cykelbane, der er blevet etableret på skolens multibane. Banen er med til at gøre skolens børn fortrolige med cykling og hjælper lærerne med at undervise i trafiksikkerhed på et sikkert område, inden børn og voksne begiver sig ud på fælles cykeludflugter. Læs mere her.

Børnebyen
Børnebyen i Hillerød

fik trafikkegler, elektriske trafiklys, tre børnecykler og cykelhjelme. Målet er at gøre børnehusets 60 børn til sikre – og entusiastiske – cyklister, så de fra en tidlig alder lærer glæden ved at cykle.

Børnehuset Galaksen
Børnehuset Galaksen i Brønderslev

modtog penge til en trafikbane og en samling låne-løbecykler, så børnehusets børn kan blive trafiksikre fra en tidlig alder ved hjælp af uforpligtende leg.

Cykeldage
Cykeldage i Varde v/ Det Boligsociale Team i Varde Bolig Administration

fik et tilskud til et nyt sommerferietiltag, der skulle gøre en række af kommunens børn til sikre cyklister, øge deres cykelglæde og give dem gode sommerferieoplevelser. Hør og se mere om projektet i TV SYDs indslag fra dagen her.

Æblet sc
Daginstitutionen Æblet i Søhus

modtog et tilskud til en trafikbane, der med uforpligtende leg skal gøre børnehusets børn mere sikre i trafikken.

IF62
IF62 Walk & Run

fik refleksveste til deres løbehold, så de kan ses i mørket på deres aftenløbeture på veje og stier.

Karup Skole
Karup Skole

modtog penge til en trafikbane, lånecykler og cykelhjelme, så skolens 260 elever, SFO’en og resten af børnene i Karup by kan lære at færdes i trafikken på en sikker måde.

Krarup Friskole sc
Krarup Friskole

fik nye skolecykler, cykelhjelme og reparationsgrej, så alle skolens elever kan komme rundt til svømning og på feltture i den smukke midtfynske natur.

Lysabild sc
Lysabild Børneunivers

fik et trafiklegesæt og en samling lånecykler, så børnehusets børn kan blive sikre på to hjul og lære glæden ved at cykle i trygge rammer.


Modtagere i 2022

Trafik i Børnehøjde
Trafik i Børnehøjde
modtager 50.000 kr. for deres oplevelsesruter for skolebørn på cykel. Oplevelsesruterne er en slags "byvandring” på cykel, hvor der indgår faglige stop undervejs. På den måde kan cykelfærdigheder, frisk luft og undervisning i fx historie og samfund kombineres. Læs mere her
Hannæs-Østerild Skole i Thy
Hannæs-Østerild Skole i Thy

modtager 32.000 kr. for projektet "Børn cykler da på Hannæs-Østerild Skole", hvor de med en cykelbane træner særligt de yngste elevers færdigheder på en cykel.

Hanstholm Skole
Hanstholm Skole

modtager 35.000 kr. til projektet "Taxa til skole, cykling på skemaet”. Formålet med projektet er at øve børn i at cykle i skoletiden, da mange elever kommer langvejs fra med enten bus eller taxa og derfor mangler basale cykelfærdigheder.

Erfarne Bilister
Erfarne Bilister

modtager 205.000 kr. til en undersøgelse om træthed i trafikken. Projektet er ikke alene spændende og tankevækkende. Det kan med al sandsynlighed også redde liv. For selvom træthed er svært at måle, er der ingen tvivl om, at mange trafikulykker kunne undgås, hvis føreren ikke havde været søvnig og uopmærksom.

Beboerforeningen i Ejsing

modtager 96.000 kr. til en trafikbane, der skal understøtte leg og bevægelse og samtidig understøtte læring i trafiksikkerhed og cykelfærdigheder. Målet er at gøre børnene i Ejsing mere sikre og trygge i trafikken.


Modtagere af GF Trafiklegat 2021

VIA
Via Trafik Rådgivning A/S

modtager 150.000 kr. til projektet 'Spøgelsescyklister', der er et analyseprojekt, der dels skal finde ud af, hvem, hvor mange og hvor farlige spøgelsescyklisterne er og dels at nå frem til konkrete trafiktiltag, der kan sætte en stopper for den ofte farlige trafikadfærd.

Plangruppen
Plan Gruppen

modtager 225.000 kr. til projektet 'Viden til aktiv, sikker skoletransport, med udgangspunkt i familien'. Projektet består af en stor undersøgelse, der skal kortlægge familiens transportvaner, -beslutninger og -motiver og som efterfølgende skal komme med anbefalinger til fremme af aktiv og sikker skoletransport.

Borgerforeningen Østkystens Guld

modtager 19.500 kr. til 'Pas på os'-skilte. Skiltene skal opsættes ved indkørslen til alle landsbyerne i Østkysten Guld.

Lindbjergskolen

modtager 5.500 kr. til projektet 'Har du glemt cykelhjelmen?'. Midlerne bruges til indkøb af lånecykelhjelme, så alle elever kan komme med på cykelture.

Nors skole
Nors Skole

modtager 36.786 kr. til en cykelbane og fire lånecykler. 


Modtagere af GF Trafiklegat 2020

Trafikpris Virklund 2020 (1)
Virklund Lokalråd og Virklund Skole

modtager 50.000 kr. til projektet 'Trafiksikker skolevej', hvor elever via kampagner skal være med til at sætte fokus på trafiksikkerheden omkring skolen.

Trafikpris Ebberup 2020 2 1
Ebberub Idrætsforening

modtager 10.000 kr. til køb af trafikløbeveste, reflekser og pandelygter til foreningens medlemmer.

Trafikpris Viborg 2020 (1)
Cyklistforbundet i Viborg

modtager 20.000 kr. til projektet 'Flere børn sikkert på cykel', hvor frivillige fra Cyklistforbundet skal være med til at sikre cykelleg i lokale børnehuse.

Trafikpris Skalbjerg 2020 (1)
Skalbjerg Borgerforening

modtager 24.000 kr. til projektet 'Skalbjerg by med 'levende' børneskilte'. Et projekt, der via skilte udarbejdet af børn, skal være med til at sætte fokus på trafiksikkerhed og fart på de lokale landeveje.

Indvandrerradioen i Aarhus

modtager 138.000 kr. til udarbejdelse af radioprogrammer rettet mod unge og deres forældre. Programmerne skal have fokus på trafiksikkerhed, regler og den gode adfærd i trafikken.

 

Bøgelund-skovbørnehave
Bøgely Skovbørnehave i Ringsted

modtager 14.500 kr. til etablering af trafikanlæg. Der er fokus på cyklisme og på at lære børnene den gode trafikkultur.

 

Sanderumskolen
Sanderumskolen

modtager 10.000 kr. til projektet 'Flere skal gå og cykle til og fra Sanderumskolen'. I forbindelse med projektet vil der bliver lavet cykeltjek, hvor skolen elever kan få tjekket lys m.m. Projektet er rykket til 2021.


Modtagere af GF Trafiklegat 2019

Kristian Phil Lorentzen overrækkelse
Kristian Pihl Lorentzen

modtager 156.250 kr. til bogprojektet ’Stop trafikal egoisme'.

Taulov BMX mini2
Taulov BMX

modtager 32.000 kr. til projektet ’Tryghed og kompetence på 2 hjul giver trafikparate børn’.

 

Læs mere

Assenskommune Mini
Assens Kommune - Vej og Trafikafdelingen

modtager 47.500 kr. til kampagnen ’Se mig’, - en efterårskampagne for cyklende skolebørn, hvor fokus er på at blive set i trafikken.

Læs mere

Erfarnebilister mini
Erfarne bilister, v/Jette Ravn og Marlene Rishøj Kjær

modtager 195.000 kr. til udvikling af informationsmateriale til demente trafikanter og deres pårørende samt til sundhedspersonale.

Læs mere

IMG_7302 (1)
Tre Birke

modtager 10.000 kr. til projektet ’ Bevægelse og oplevelser i trafikken’, der er målrettet voksne handicappede.


Modtagere af trafiklegat 2018

Kørestol Gråsten mini
Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn

modtager 9.000 kr. fra GF Trafiklegat. Pengene er brugt til kurser for kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er desuden udarbejdet en folder med gode råd. Læs mere

Cyklisternes by mini ODense
Cyklisternes By - Odense Kommune

modtager kr. 140.000 til projektet 'Cykelglade daginstitutioner', der har som mål at træne og aktivere børn i daginstitutioner, så flere finder glæden ved at cykle. Projektet sætter fokus på både vaner og trafiksikkerhed.

Læs mere

Lær dansk frederikshavn kommune
Lær Dansk - Frederikshavn Kommune

hædres med GF Trafiklegat og modtager 148.500 til projektet ”Trafiksikkerhed for flygtninge”. Projektet inkluderer bl.a. undervisning, cykelværksted og cyklistprøve.

Læs mere

GF Trafikpris til Niels Ho mini
HOE360 Consulting v. Niels Hoe
modtager 75.000 kroner til projektet ”Hurtigt cyklende pendlere”, der er et projekt rettet mod pendlere på hurtige cykeltyper (bl.a. racercykler og elcykler). Projektet fokuserer på adfærd og trafiksikkerhed og målet er at gøre pendling på cykel mere sikkert.
trafikpris svendborg mini
Trafik i børnehøjde v. Johan Heichelmann
modtager kr. 20.000 til projektet 'Kunst i trafikken - elever skaber deres egen skolevej'.
vestbirk mini
Vestbirk Naturbørnehave
modtager kr. 80.500 til anlæg af trafikbane på børnehavens område. Målet er via leg og læring at træne børnene, så de i en tidligere alder bliver mere sikre i trafikken.

Modtagere af GF Trafiklegat 2017

Rudersdal mini
Rudersdal Kommune og Grundejerforeningen Rudehaven
hædres med GF Trafiklegat og modtager 30.000 kroner til projektet ”Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo”, der er en kampagne, der har til formål at få trafikanter til at sænke farten i boligområder. Pengene gives til at gennemføre kampagnen to gange i 2017 samt til at videreudvikle og videreformidle kampagnen til andre grundejerforeninger.
Niels Hoe Mini
Niels Hoe
hædres med GF Trafiklegat og modtager 75.000 kroner til projektet ”Styr på cyklen”, der er et projekt rettet mod motionscyklister. I projektet udvikles og gennemføres en række kompetenceseminarer med fokus på god trafikadfærd for motionscyklister. Målet med projektet er at øge sikkerheden og mindske antallet af ulykker blandt motionscyklister – både når de cykler selv og når de cykler i en gruppe.
Tingstrup skole mini
Tingstrup Skole
hædres med GF Trafiklegat og modtager 50.000 til projektet ”Sikker på cykel”. Beløbet skal bruges til indkøb af 30 cykler, der bl.a. skal bruges i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af cyklistprøven. Projektet gennemføres i samarbejde med Thisted Kommune og det er planen, at cyklerne også skal bruges af andre skoler i kommunen.
Det Kriminalpræventive Sekretariat
hædres med GF Trafiklegat og modtager 180.000 kroner til projektet ”Uopmærksomhed i trafikken – kan vi ændre adfærd og sociale normer?”. Projektet omhandler den nye gruppe af 17-årige bilister og deres mentorer og målet er at udvikle konkret materiale, der kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker pga. uopmærksomhed. Projektet gennemføres i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.
 

Modtagere af GF Trafiklegat 2016

GF Fondens trafikpris
Johan Heichelmann - Trafik i børnehøjde/Young Developers
hædres med GF Trafiklegat og modtager 60.000 kroner til projektet ”Elever som trafikeksperter”, der gennemføres i løbet af 2016 på folkeskoler i Frederiksberg Kommune. Projektet er en videreførelse af pilotprojekter fra Svendborg og Odense, hvor der har været positive erfaringer med at inddrage børn direkte i at løse trafiksikkerheds- og tryghedsproblemer i lokalområdet. 
GF Fondens trafikpris
Fonden for Entreprenørskab
hædres med GF Trafiklegat og modtager 150.000 kroner til projektet ”Innovation og trafiksikkerhed – Edison-konkurrencen”. Her skal elever i 6. og 7. klasser over hele landet igennem en længere periode arbejde med innovation inden for trafiksikkerhed. Det sker inden for rammerne af Edison programmet, der er en konkurrence, hvor eleverne opfinder produkter og eller services.
GF Fondens trafikpris
Jette Ravn og Marlene Rishøj Kjær
hædres med GF Trafiklegat og modtager 100.000 kroner til projektet ”Hvordan får du din mor eller far til at stoppe med at køre bil i tide?”. Prismodtagerne er specialister i seniorers trafiksikkerhed. Målgruppen er pårørende, der gerne vil hjælpe deres ældre mor eller far til et godt liv uden bil. Projektet vil blandt andet munde ud i en folder og en film. 
GF Fondens trafikpris
Aabenraa kommune
hædres med GF Trafiklegat og modtager 32.000 kroner til projektet ”Sikker på elcykel”, der er rettet mod seniorer. Baggrunden for projektet er en stor stigning i antallet af seniorer på elcykler, og med projektet ønsker Aabenraa kommune at sætte fokus på både praktiske færdigheder og trafiksikker adfærd på elcykel.

Modtagere af GF Trafiklegat 2015

GF Fondens trafikpris
Young Developers/Trafik i børnehøjde, Svendborg

Young Developers modtog 60.000 kroner til gennemførelse af projektet ’Trafik i børnehøjde’, hvor elever fra Ørkildskolen i Svendborg fungerede som trafikeksperter. Eleverne var med til at identificere trafikproblemer omkring skolen – og til at udarbejde konkrete løsninger på problemerne.

GF Fondens trafikpris
Aarhus Cykelby
Aarhus Cykelby modtog GF Trafiklegatet på 100.000 kroner for projektet ’Go’ morgen, cykel’. Projektet, der har til formål at få flere børn til at cykle i hverdagen, kombinerer motion, transport, cykelglæde og cykelsikkerhed – og så har det indgået som en naturlig del af mange fag på Skæring Skole i Aarhus. Bl.a. har eleverne brugt cyklerne i idræt, ’smadret’ cykler og været kreative i billedkunst samt skrevet om deres cykelture i dansk.
GF Fondens trafikpris
Østlige Øers Landboforeninger og Landbrugsskolen Sjælland
Østlige Øers Landboforeninger og Landbrugsskolen Sjælland modtog 40.000 kroner for deres helt unikke måde at tænke trafiksikkerhed ind i undervisningen af landbrugselever med tunge landbrugsmaskiner.
GF Fondens trafikpris
Niels Brock, Young Enterprise, København/Frederiksberg
Idéudviklerne bag ’Safe Light’ – en anordning, der placeres ved fodgængerovergange, og som regulerer lyset ved udrykninger – modtog 6.000 kroner til videreudvikling af deres idé.

Tidligere legatmodtagere

 

Trafikprojekter over hele landet har siden 2005 modtaget støtte fra GF. Først kaldte vi os GF Sikkerhedspris, siden Danskernes Trafikpris, og i dag hedder vi - kort og godt - GF Trafiklegat. Her er den komplette liste over trafiklegatmodtagere gennem årene:

 • Aktivitet og Pleje, Herning Kommune 
 • Aulum Byskole
 • Borgergruppe bag cykelsti fra Horne til Tistrup, Varde
 • Børnehuset Giraffen, Juelsminde
 • Cyklistforbundet, Viborg
 • Danmarks Jægerforbund (hele landet)
 • Egebjerg Friskole, Sydfyn 
 • Ejby Private Børnehave, Nordvestfyn
 • Erfarne bilister (trafiksikkerhedseksperterne Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn), hele landet
 • Erasmus Student Network, Campus Haderslev
 • Fredensborg Kommune
 • Frit Oplysningsforbund Nordfyn
 • Guldborgsund Ungdomsskole
 • Karise Skole
 • Køge Kommune
 • Køreteknisk klub for unge, Nordfyn
 • MC Sikkerhed, hele landet
 • Mitella Førstehjælp og Brand, Randers
 • Niels Brock, Young Enterprise, København/Frederiksberg
 • PTU (Landsforeningen for Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede)
 • Rens Ungdomsskole, Aabenraa
 • Resen Skole, Skive
 • Ryslinge Efterskole, Midtfyn
 • Skolen ved Herredsåsen, Kalundborg
 • Skovvangskolen, Allerød
 • Sundskolen, Nykøbing Falster
 • Svaneparkens Børnehus, Ikast
 • Trafikgruppen ved Hornbæk Skole
 • Trafiksociolog Anette Jerup Jørgensen, Aalborg
 • Tryllekunstner Mikkel Gundersen, Horsens
 • Udflytterbørnehaven Vandpytten, København Ø/Lille Skensved
 • University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense 
 • Young Developers/Trafik i børnehøjde, Svendborg
 • Østlige Øers Landboforeninger og Landbrugsskolen Sjælland
 • Aarhus Cykelby.