Persondatapolitik

GF Fonden indsamler oplysninger om dig, når du ansøger om midler eller deltager i et arrangement. Læs om her, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Formålene med behandlingen

Du ansøger om uddeling/midler fra GF Fonden
Ansøger du om en uddeling fra GF Fonden, behandler vi almindelige personoplysninger om dig eller din virksomhed, nemlig navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, mailadresse samt cvr nummer – samt oplysninger om det projekt, der søges midler til. Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning, herunder om du kan komme i betragtning til uddelinger fra GF Fonden.

Du modtager uddeling/midler fra GF Fonden
Såfremt du modtager uddelinger fra GF Fonden, har GF Fonden i nogle tilfælde indberetningspligt til SKAT. Til dette formål indsamler vi dit cpr-nummer, da lovgivningen påkræver det.

Du deltager i et arrangement/event
Når du tilmelder dig et af vores arrangementer eller events, indsamler vi de oplysninger om dig, som du af-giver i forbindelse med din tilmelding (telefonnr., mailadresse, navn). Vi behandler oplysningerne for at kunne administrere din tilmelding til arrangementet samt til evt. at kunne kontakte dig ved aflysning.

GF Fonden vil gerne optage videoer og tage billeder fra arrangementer og events. Arrangementer og events indledes som udgangspunkt med, at deltagerne oplyses herom. Ønsker du ikke at fremgå af billeder eller videoer, skal du meddele GF Fondens repræsentant på eventen dette. Billeder og videoer lægges som regel på GF Fondens Facebook side (evt. andre sociale medier) samt på GF Fondens hjemmeside.

Hvis din skole/klasse deltager i et arrangement/event, afklarer vi med din klasselærer, om dine forældre har givet tilladelse til, at billeder og videoer med dig må ligges på internettet. Materialet godkendes altid af skolen inden offentliggørelse.

Ved nogle events laves der også en pressemeddelelse, hvor billeder fra arrangementet fremgår samt arrangementet omtales. Pressemeddelelser offentliggøres på GF Fondens Facebook side, den lokale klubs Facebook side, LinkedIn samt den lokale dagspresse. Disse vil også blive godkendt af skolen inden offentliggørelse.

Du deltager i en konkurrence
Hvis du deltager i en af GF Fondens konkurrencer, indsamler vi dit navn, mailadresse og telefonnr. Såfremt du deltager i en klasse konkurrence indsamler vi følgende oplysninger om klassens lærer, navn og mailadresse, telefonnummer samt bankkonto oplysninger på klassekassen.
Vi behandler oplysningerne med henblik på at finde en vinder af konkurrencen.

Du deltager i en brugerundersøgelse/analyse
Når du deltager i en undersøgelse/analyse udbudt af GF Fonden, indsamler vi de oplysninger, du afgiver i besvarelsen.

Vi anvender alene oplysningerne til analysemæssige formål. Dine personoplysninger vil ikke fremgå af de analyser og rapporter, vi udarbejder på baggrund af besvarelserne, da disse vil være anonymiserede.

Retsgrundlag
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:
• Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a) – dvs. på baggrund af dit samtykke
• Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f) – hvor GF Fonden har en berettiget interesse i at behandle oplysningerne

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysninger
GF Fonden videregiver oplysninger om dig til følgende tredjeparter

• GF Fonden har i visse tilfælde henhold til lovgivningen pligt til at indberette modtagne uddelinger til SKAT. I den forbindelse videregives dit cpr-nummer og navn til SKAT, da lovgivningen påkræver det

Tidsrum, hvori dine oplysninger opbevares
Hvis du ansøger om uddeling/midler fra GF Fonden
Dine oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for GF Fonden at have oplysningerne. Ansøgninger om midler/uddelinger fra GF Fonden slettes efter et år.

Hvis du modtager uddeling/midler fra GF Fonden
Hvis du har modtaget midler/uddeling fra GF Fonden opbevarer vi dine oplysninger i 5 år i henhold til bogføringslovens regler for opbevaring af bogføringsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes

Hvis du deltager i et arrangement/event
Hvis du har deltaget i et arrangement/event, opbevarer vi din tilmelding i 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis du deltager i en konkurrence
Hvis du har deltaget i en konkurrence, opbevarer vi dine oplysninger i 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvis du deltager i en brugerundersøgelse/analyse
Hvis du har deltaget i en brugerundersøgelse/analyse, sletter vi dine oplysninger umiddelbart efter undersøgelsen/analysens afslutning.

Dine rettigheder
Du har nogle rettigheder ifølge persondatalovgivningen:

Du har bl.a. ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Derudover findes der en række andre rettigheder, som du kan se her
• Ret til berigtigelse
• Ret til at blive slettet
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
• Ret til indsigelse
• Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage, kan du gøre dette ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet sidst i denne persondatapolitik.

Du har mulighed for at klage
Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K)

Kontaktoplysninger

GF Fonden er dataansvarlig:

GF Fonden
c/o GF Forsikring a/s
Jernbanevej 65
5210 Odense C
Cvr nr. 32090265

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, eller du ønsker at gøre en rettighed gældende, kan du kontakte os på persondata@gfforsikring.dk.