GF Fondens bestyrelse

GF Fondens bestyrelse er ansvarlig for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og interesser.

De 8 fondsbestyrelsesmedlemmer:
Jens Jørgen Vinther, formand
Klubformand for GF Nord
Jørgen Kristoffersen, næstformand
Klubformand for GF Vestsjælland
Advokat Axel Wejse Lodberg
Udpeget af Advokatrådet
Lars Meier
Marketing - og Eventchef
Ove Christiansen
Klubformand for GF Lolland-Falster og Møn
Advokat Pia Søgaard-Nielsen
Udpeget af Advokatrådet
Svend-Erik Danielsen
Klubformand for GF Grænsen
Vagn B. Lauridsen
Klubformand for GF MidtVest