GF Fondens bestyrelse

GF Fondens bestyrelse er ansvarlig for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og interesser.

De 8 fondsbestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Kristoffersen, formand
GF Vestsjælland
Vagn B. Lauridsen, næstformand
GF MidtVest
Ove Christiansen
GF Lolland-Falster og Møn
Svend-Erik Danielsen
GF Grænsen
Axel Wejse Lodberg, advokat
Udpeget af Advokatrådet
Lars Meier
GF Randers
Knud Nielsen
GF Fyn
Pia Søgaard-Nielsen, advokat
Udpeget af Advokatrådet