Vejvrede på stierne

Coronapandemien har sendt flere danskere ud at gå. Trængslen på stierne medfører irritation, forvirring og farlige oplevelser viser en undersøgelse fra GF Fonden. Årsagen er zigzag mellem højre og venstre side.

Undersøgelsen fra GF Fonden fra april 2021 viser, at næsten ni ud af ti danskere går mindst én tur om ugen, og tæt ved halvdelen fortæller, at de går markant mere eller lidt mere end før coronapandemien og nedlukningerne ramte Danmark i 2020.

Trængslen på stierne betyder også, at næsten hver anden dansker har oplevet enten forvirrende eller potentielt farlige situationer på skovstierne, fordi folk går, løber og cykler vilkårligt i både højre og venstre side.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er der ingen regel for, hvilken side man skal gå i på en natursti – medmindre der er specifikke lokale regler. Men Rådet for Sikker Trafik anbefaler venstre som det sikreste.

GF Fondens undersøgelse viser, at på en cykelsti vil halvdelen gå i højre side, mens 39 % vælger venstre side. På en natursti svarer 67 %, at de går i højre side, og 14 % svarer at de går i venstre side, mens 19 % ikke vælger en specifik side.

Zigzag-kursen mellem højre og venstre side giver anledning til irritation og sure mine og i nogle tilfælde ligefrem vejvrede – eller rettere ”sti-vrede”.

Cirka hver tredje dansker har oplevet situationer med egentlig vejvrede. 37 % fortæller, at de selv jævnligt bliver vrede eller irriterede over situationer, hvor gående, motionister og cyklister skal vige for hinanden.

35 % oplever jævnligt situationer, hvor andre bliver vrede eller irriterede. Vreden kommer ifølge de adspurgte til udtryk som hovedrysten (47 %), at folk bevidst ikke giver plads til hinanden (29 %), at folk siger ukvemsord (21 %) eller råber aggressivt til hinanden (11 %), at folk truer hinanden (4 %) eller agerer fysisk, fx slår ud eller spytter (1 %).

 

Læs analysen om vejvrede på stierne

Undersøgelsen, Vejvrede på stierne, er gennemført af analyseinstituttet YouGov for GF Fonden, læs hele analysen her.