Trafiksikker med GF

Hvor opmærksom er du, når du bevæger dig rundt i trafikken? GF Forsikrings fond giver gode råd og konkret hjælp til en mere sikker trafikadfærd.

Din adfærd i trafikken gør en forskel. Den voksende trafikmængde på de danske veje betyder, at kravene til en god trafikadfærd bliver fortsat højere. 

Hold øje med hinanden i trafikken
Ikke mindst uopmærksomhed er et stort problem i den moderne trafik. Der er brug for mere opmærksom, hensynsfuld og kompetent adfærd fra alle trafikantgrupper. Netop det adresserer vi med budskabet: "Hold øje med hinanden i trafikken." 

Cyklisme handler ikke kun om cyklister
I den kommende tid vil GF Forsikrings fond tage landet rundt for at informere og engagere trafikanterne. I første omgang sætter vi fokus på cyklisme som transportform. Vi appellerer bredt til alle trafikantgrupper, uanset om man cykler, eller om man går eller kører bil. Hvordan oplever cyklisten de andre trafikanter – og hvordan oplever de cyklisten? 

Ved at sætte fokus på cyklisme som transportform ønsker GF at:

  • involvere og skabe debat om opmærksomhedsproblemer på tværs af trafikantgrupper og aldersgrupper
  • anvise løsninger på konkrete udfordringer med uopmærksomhed, der knytter sig til cyklismen
  • målrette gode råd og hjælp til de enkelte trafikantgrupper, så hver enkelt kan bidrage til en mere sikker og hensynsfuld adfærd i trafikken. 

Bliv trafiksikker med GF

Vil du være med til at vise vejen til et mere trafiksikkert Danmark? Se hvordan du kan få støtte til dine gode trafik-ideer med GF Trafiklegat.

Se også, hvordan du bliver trafiksikker på cykel, trafiksikker i bil og trafiksikker til fods.