Modtagere af GF Trafikpris

  Siden 2005 har GF støttet trafiksikkerheden i Danmark.

  Med GF Trafikpris støtter vi hvert år initiativer rettet mod en bred vifte af trafikanter - fra bilister og motorcyklister over knallertkørere til cyklister og fodgængere. Aktiviteterne involverer både ældre og unge, store børn, små børn eller bestemte grupper, fra hjemmehjælpere til udenlandske studerende i Danmark. 

  Hvem har tidligere fået støtte?

  Trafikprismodtagerne har siden 2005 været alt fra borgergrupper og private initiativtagere over institutioner og kommuner til interesseorganisationer og foreninger i alle størrelser. Og der kommer hvert år nye navne på GF’s liste over trafikprismodtagere. 
  Modtagere af GF Trafikpris 2019

  Modtagere af GF Trafikpris 2021

  Via Trafik Rådgivning A/S

  modtager 150.000 kr. til projektet 'Spøgelsescyklister', der er et analyseprojekt, der dels skal finde ud af, hvem, hvor mange og hvor farlige spøgelsescyklisterne er og dels at nå frem til konkrete trafiktiltag, der kan sætte en stopper for den ofte farlige trafikadfærd.

  Plan Gruppen

  modtager 225.000 kr. til projektet 'Viden til aktiv, sikker skoletransport, med udgangspunkt i familien'. Projektet består af en stor undersøgelse, der skal kortlægge familiens transportvaner, -beslutninger og -motiver og som efterfølgende skal komme med anbefalinger til fremme af aktiv og sikker skoletransport.

  Borgerforeningen Østkystens Guld

  modtager 19.500 kr. til 'Pas på os'-skilte. Skiltene skal opsættes ved indkørslen til alle landsbyerne i Østkysten Guld.

  Lindbjergskolen

  modtager 5.500 kr. til projektet 'Har du glemt cykelhjelmen?'. Midlerne bruges til indkøb af lånecykelhjelme, så alle elever kan komme med på cykelture.

  Nors Skole

  modtager 36.786 kr. til en cykelbane og fire lånecykler. 


  Modtagere af GF Trafikpris 2020

  Trafikpris Virklund 2020 (1)
  Virklund Lokalråd og Virklund Skole

  modtager 50.000 kr. til projektet 'Trafiksikker skolevej', hvor elever via kampagner skal være med til at sætte fokus på trafiksikkerheden omkring skolen.

  Læs mere

  Trafikpris Ebberup 2020 2 1
  Ebberub Idrætsforening

  modtager 10.000 kr. til køb af trafikløbeveste, reflekser og pandelygter til foreningens medlemmer.

  Trafikpris Viborg 2020 (1)
  Cyklistforbundet i Viborg

  modtager 20.000 kr. til projektet 'Flere børn sikkert på cykel', hvor frivillige fra Cyklistforbundet skal være med til at sikre cykelleg i lokale børnehuse.

  Trafikpris Skalbjerg 2020 (1)
  Skalbjerg Borgerforening

  modtager 24.000 kr. til projektet 'Skalbjerg by med 'levende' børneskilte'. Et projekt, der via skilte udarbejdet af børn, skal være med til at sætte fokus på trafiksikkerhed og fart på de lokale landeveje.

  Indvandrerradioen i Aarhus

  modtager 138.000 kr. til udarbejdelse af radioprogrammer rettet mod unge og deres forældre. Programmerne skal have fokus på trafiksikkerhed, regler og den gode adfærd i trafikken.

   

  Bøgelund-skovbørnehave
  Bøgelund Skovbørnehave i Ringsted

  modtager 14.500 kr. til etablering af trafikanlæg. Der er fokus på cyklisme og på at lære børnene den gode trafikkultur.

   

  HCS Traficom

  modtager 20.000 kr. til projektet 'Gymnasieelevers trafikadfærd i 2020 i udvalgte kommuner på Sjælland'. Projektet er rykket til 2021.

  Sanderumskolen

  modtager 10.000 kr. til projektet 'Flere skal gå og cykle til og fra Sanderumskolen'. I forbindelse med projektet vil der bliver lavet cykeltjek, hvor skolen elever kan få tjekket lys m.m. Projektet er rykket til 2021.


  Modtagere af GF Trafikpris 2019

  Kristian Phil Lorentzen overrækkelse
  Kristian Pihl Lorentzen

  modtager 156.250 kr. til bogprojektet ’Stop trafikal egoisme'.

  Taulov BMX mini2
  Taulov BMX

  modtager 32.000 kr. til projektet ’Tryghed og kompetence på 2 hjul giver trafikparate børn’.

   

  Læs mere

  Assenskommune Mini
  Assens Kommune - Vej og Trafikafdelingen

  modtager 47.500 kr. til kampagnen ’Se mig’, - en efterårskampagne for cyklende skolebørn, hvor fokus er på at blive set i trafikken.

  Læs mere

  Erfarnebilister mini
  Erfarne bilister, v/Jette Ravn og Marlene Rishøj Kjær

  modtager 195.000 kr. til udvikling af informationsmateriale til demente trafikanter og deres pårørende samt til sundhedspersonale.

  Læs mere

  IMG_7302 (1)
  Tre Birke

  modtager 10.000 kr. til projektet ’ Bevægelse og oplevelser i trafikken’, der er målrettet voksne handicappede.


  Modtagere af trafikpris 2018

  Kørestol Gråsten mini
  Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn

  modtager 9.000 kr. fra GF Trafikpris. Pengene er brugt til kurser for kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er desuden udarbejdet en folder med gode råd. Læs mere

  Cyklisternes by mini ODense
  Cyklisternes By - Odense Kommune

  modtager kr. 140.000 til projektet 'Cykelglade daginstitutioner', der har som mål at træne og aktivere børn i daginstitutioner, så flere finder glæden ved at cykle. Projektet sætter fokus på både vaner og trafiksikkerhed.

  Læs mere

  Lær dansk frederikshavn kommune
  Lær Dansk - Frederikshavn Kommune

  hædres med GF Trafikpris og modtager 148.500 til projektet ”Trafiksikkerhed for flygtninge”. Projektet inkluderer bl.a. undervisning, cykelværksted og cyklistprøve.

  Læs mere

  GF Trafikpris til Niels Ho mini
  HOE360 Consulting v. Niels Hoe
  modtager 75.000 kroner til projektet ”Hurtigt cyklende pendlere”, der er et projekt rettet mod pendlere på hurtige cykeltyper (bl.a. racercykler og elcykler). Projektet fokuserer på adfærd og trafiksikkerhed og målet er at gøre pendling på cykel mere sikkert.
  trafikpris svendborg mini
  Trafik i børnehøjde v. Johan Heichelmann
  modtager kr. 20.000 til projektet 'Kunst i trafikken - elever skaber deres egen skolevej'.
  vestbirk mini
  Vestbirk Naturbørnehave
  modtager kr. 80.500 til anlæg af trafikbane på børnehavens område. Målet er via leg og læring at træne børnene, så de i en tidligere alder bliver mere sikre i trafikken.

  Modtagere af GF Trafikpris 2017

  Rudersdal mini
  Rudersdal Kommune og Grundejerforeningen Rudehaven
  hædres med GF Trafikpris og modtager 30.000 kroner til projektet ”Sammen SÆNKer vi FARTEN – Kærlig hilsen din nabo”, der er en kampagne, der har til formål at få trafikanter til at sænke farten i boligområder. Pengene gives til at gennemføre kampagnen to gange i 2017 samt til at videreudvikle og videreformidle kampagnen til andre grundejerforeninger.
  Niels Hoe Mini
  Niels Hoe
  hædres med GF Trafikpris og modtager 75.000 kroner til projektet ”Styr på cyklen”, der er et projekt rettet mod motionscyklister. I projektet udvikles og gennemføres en række kompetenceseminarer med fokus på god trafikadfærd for motionscyklister. Målet med projektet er at øge sikkerheden og mindske antallet af ulykker blandt motionscyklister – både når de cykler selv og når de cykler i en gruppe.
  Tingstrup skole mini
  Tingstrup Skole
  hædres med GF Trafikpris og modtager 50.000 til projektet ”Sikker på cykel”. Beløbet skal bruges til indkøb af 30 cykler, der bl.a. skal bruges i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af cyklistprøven. Projektet gennemføres i samarbejde med Thisted Kommune og det er planen, at cyklerne også skal bruges af andre skoler i kommunen.
  Det Kriminalpræventive Sekretariat
  hædres med GF Trafikpris og modtager 180.000 kroner til projektet ”Uopmærksomhed i trafikken – kan vi ændre adfærd og sociale normer?”. Projektet omhandler den nye gruppe af 17-årige bilister og deres mentorer og målet er at udvikle konkret materiale, der kan medvirke til at nedbringe antallet af ulykker pga. uopmærksomhed. Projektet gennemføres i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi.
   

  Modtagere af GF Trafikpris 2016

  GF Fondens trafikpris
  Johan Heichelmann - Trafik i børnehøjde/Young Developers
  hædres med GF Trafikpris og modtager 60.000 kroner til projektet ”Elever som trafikeksperter”, der gennemføres i løbet af 2016 på folkeskoler i Frederiksberg Kommune. Projektet er en videreførelse af pilotprojekter fra Svendborg og Odense, hvor der har været positive erfaringer med at inddrage børn direkte i at løse trafiksikkerheds- og tryghedsproblemer i lokalområdet. 
  GF Fondens trafikpris
  Fonden for Entreprenørskab
  hædres med GF Trafikpris og modtager 150.000 kroner til projektet ”Innovation og trafiksikkerhed – Edison-konkurrencen”. Her skal elever i 6. og 7. klasser over hele landet igennem en længere periode arbejde med innovation inden for trafiksikkerhed. Det sker inden for rammerne af Edison programmet, der er en konkurrence, hvor eleverne opfinder produkter og eller services.
  GF Fondens trafikpris
  Jette Ravn og Marlene Rishøj Kjær
  hædres med GF Trafikpris og modtager 100.000 kroner til projektet ”Hvordan får du din mor eller far til at stoppe med at køre bil i tide?”. Prismodtagerne er specialister i seniorers trafiksikkerhed. Målgruppen er pårørende, der gerne vil hjælpe deres ældre mor eller far til et godt liv uden bil. Projektet vil blandt andet munde ud i en folder og en film. 
  GF Fondens trafikpris
  Aabenraa kommune
  hædres med GF Trafikpris og modtager 32.000 kroner til projektet ”Sikker på elcykel”, der er rettet mod seniorer. Baggrunden for projektet er en stor stigning i antallet af seniorer på elcykler, og med projektet ønsker Aabenraa kommune at sætte fokus på både praktiske færdigheder og trafiksikker adfærd på elcykel.

  Modtagere af GF Trafikpris 2015

  GF Fondens trafikpris
  Young Developers/Trafik i børnehøjde, Svendborg

  Young Developers modtog 60.000 kroner til gennemførelse af projektet ’Trafik i børnehøjde’, hvor elever fra Ørkildskolen i Svendborg fungerede som trafikeksperter. Eleverne var med til at identificere trafikproblemer omkring skolen – og til at udarbejde konkrete løsninger på problemerne.

  GF Fondens trafikpris
  Aarhus Cykelby
  Aarhus Cykelby modtog GF Trafikprisen på 100.000 kroner for projektet ’Go’ morgen, cykel’. Projektet, der har til formål at få flere børn til at cykle i hverdagen, kombinerer motion, transport, cykelglæde og cykelsikkerhed – og så har det indgået som en naturlig del af mange fag på Skæring Skole i Aarhus. Bl.a. har eleverne brugt cyklerne i idræt, ’smadret’ cykler og været kreative i billedkunst samt skrevet om deres cykelture i dansk.
  GF Fondens trafikpris
  Østlige Øers Landboforeninger og Landbrugsskolen Sjælland
  Østlige Øers Landboforeninger og Landbrugsskolen Sjælland modtog 40.000 kroner for deres helt unikke måde at tænke trafiksikkerhed ind i undervisningen af landbrugselever med tunge landbrugsmaskiner.
  GF Fondens trafikpris
  Niels Brock, Young Enterprise, København/Frederiksberg
  Idéudviklerne bag ’Safe Light’ – en anordning, der placeres ved fodgængerovergange, og som regulerer lyset ved udrykninger – modtog 6.000 kroner til videreudvikling af deres idé.

  Tidligere prismodtagere

   

  Trafikprojekter over hele landet har siden 2005 modtaget støtte fra GF. Først kaldte vi os GF Sikkerhedspris, siden Danskernes Trafikpris, og i dag hedder vi - kort og godt - GF Trafikpris. Her er den komplette liste over trafikprismodtagere gennem årene:

  • Aktivitet og Pleje, Herning Kommune 
  • Aulum Byskole
  • Borgergruppe bag cykelsti fra Horne til Tistrup, Varde
  • Børnehuset Giraffen, Juelsminde
  • Cyklistforbundet, Viborg
  • Danmarks Jægerforbund (hele landet)
  • Egebjerg Friskole, Sydfyn 
  • Ejby Private Børnehave, Nordvestfyn
  • Erfarne bilister (trafiksikkerhedseksperterne Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn), hele landet
  • Erasmus Student Network, Campus Haderslev
  • Fredensborg Kommune
  • Frit Oplysningsforbund Nordfyn
  • Guldborgsund Ungdomsskole
  • Karise Skole
  • Køge Kommune
  • Køreteknisk klub for unge, Nordfyn
  • MC Sikkerhed, hele landet
  • Mitella Førstehjælp og Brand, Randers
  • Niels Brock, Young Enterprise, København/Frederiksberg
  • PTU (Landsforeningen for Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede)
  • Rens Ungdomsskole, Aabenraa
  • Resen Skole, Skive
  • Ryslinge Efterskole, Midtfyn
  • Skolen ved Herredsåsen, Kalundborg
  • Skovvangskolen, Allerød
  • Sundskolen, Nykøbing Falster
  • Svaneparkens Børnehus, Ikast
  • Trafikgruppen ved Hornbæk Skole
  • Trafiksociolog Anette Jerup Jørgensen, Aalborg
  • Tryllekunstner Mikkel Gundersen, Horsens
  • Udflytterbørnehaven Vandpytten, København Ø/Lille Skensved
  • University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense 
  • Young Developers/Trafik i børnehøjde, Svendborg
  • Østlige Øers Landboforeninger og Landbrugsskolen Sjælland
  • Aarhus Cykelby.