GF Trafiklegat

GF Forsikrings fond giver hvert år støtte til aktiviteter og projekter, der øger trafiksikkerheden og trafiktrygheden i lokalsamfundene rundt omkring i Danmark. I 2023 er puljen på op mod 600.000 kroner.

En trafikbane til børnehaven, lånecykler til den lokale skole, kurser i trafiksikkersikkerhed for kørestolsbrugere, undervisningsmateriale til folkeskoleelever, et mountainbike-pump track på legepladsen.

Kun fantasien sætter grænser, når du søger GF Fondens Trafiklegat til dit trafikprojekt. Det eneste krav er, at projektet på den ene eller anden måde skaber eller forbedrer trafiksikkerheden eller -trygheden i dit lokalområde og dermed bidrager til at mindske antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.
Om GF Fondens Trafiklegat 2023

Støtte til mere end 70 trafikprojekter siden 2005 

GF Fondens Trafiklegat har eksisteret siden 2005, og gennem årene har vi givet støtte til mere end 70 trafikprojekter over hele landet. Prismodtagerne har været alt fra borgergrupper og private institutioner til skoler, foreninger, kommuner og organisationer.

Nogle projekter beskæftiger sig med undersøgelser og analyser, andre er fysiske installationer som fx trafikbaner til børn, og andre igen er kurser for fx ældre eller handicappede. Fælles for dem alle er, at de på den ene eller anden måde er med til at skabe et mere trafiksikkert Danmark.

Den 9. januar åbnede vi for ansøgninger til 2023-puljen, som er på op mod 600.000 kroner.

OBS: Ansøgningsfristen for GF Fondens Trafiklegat er udløbet. Der vil blive åbnet op for nye ansøgninger igen næste år.

 

Find inspiration og læs om tidligere prismodtagere her

Søg støtte her